Produse Furik Com - Echipamente termice

[Pagina 1 din 2]  2 

Boiler stativ termo-electric Lemet 140 l

Un model conven?ional cu electronic? modern?. Cazanul este echipat din fabrica cu un controler digital cu sistem LOGIC. Acesta controleaz? func?ionarea pompelor ?i un ventilator cu turatie variabila (FD). Acest cazan func?ioneaz? bine în instala?ii complexe de înc?lzire central? ?i o pomp? pentru ap? cald? menajer?, în cl?diri cu o cerere de c?ldur? mai mare.

Relativ u?or

1226.59 LEI
[Pagina 1 din 2]  2